https://asbe-bokhar.com/articl....e/news/%D8%B4%DA%AF%


ینی دیگه خدایی باید اینارو گرفت از یه جاییشون دار زد !!!! ینی ادم تا این حد پست فطرت !!!!؟؟؟؟!!!! موقع ثبات نسبی بازار ارز بازم این مافیای ... ... نمیذاره بازار ارامش داشته باشه...!

شگرد خودروسازان برای مقابله با ارزانی خودرو/ روند فاکتورکردن خودرو کُند شد | اسب بخار
Favicon 
asbe-bokhar.com

شگرد خودروسازان برای مقابله با ارزانی خودرو/ روند فاکتورکردن خودرو کُند شد | اسب بخار

در یک هفته اخیر روند کند فاکتور کردن خودروها و کاهش عرضه عاملی شده تا بازار شاهد افزایش قیمت خودروها در انواع محصولات باشد.
پسند